Przed nami nowe możliwości!

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przyznanej nam akredytacji Erasmus+. To otwiera przed nami nowe możliwości dla naszych uczniów, takie jak odbywanie zagranicznych staży, rozwijanie umiejętności i nawiązywanie kontaktów międzynarodowych. To osiągnięcie potwierdza wysoką jakość naszej edukacji oraz zaangażowanie naszego zespołu pedagogicznego. Jesteśmy podekscytowani przyszłymi projektami i rozwojem naszych uczniów.

Akredytacja Erasmus+

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła, czyli Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie, zakwalifikowała się do grona instytucji edukacyjnych objętych akredytacją w ramach programu Erasmus+. Dzięki temu w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, będziemy otrzymywać wsparcie finansowe na realizację projektów w okresie od 2022 do 2027 roku. Cieszymy się, że nasi uczniowie będą mogli skorzystać z tej możliwości i wzbogacić swoje doświadczenie w zakresie kształcenia zawodowego.

Nasze cele do osiągnięcia

Podniesienie umiejętności językowych jest kluczowe w dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym i kulturalnym. Poprzez uczestnictwo w mobilności zawodowej, nasi uczniowie mają możliwość praktycznego zastosowania języka obcego w komunikacji podczas wykonywania pracy na stażu, a także w życiu codziennym. Zetknięcie się z natywnymi użytkownikami języka daje im szansę doskonalenia wymowy, słownictwa, gramatyki oraz rozumienia ze słuchu. Ponadto, uczenie się w międzynarodowym środowisku zachęca do aktywnego korzystania z języka obcego na co dzień, co zwiększa pewność siebie i płynność w komunikacji.

Dzięki realizacji dodatkowego wsparcia i mobilności zawodowych, nasza szkoła dąży do edukowania świadomych ekologicznie uczniów, którzy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Pragniemy, aby nasi absolwenci stali się liderami i inicjatorami pozytywnych zmian w swoich społecznościach, propagując zrównoważony rozwój i odpowiedzialne podejście do środowiska naturalnego.

Odbycie stażu zawodowego w zagranicznych firmach przynosi wiele korzyści dla uczniów. Po pierwsze, umożliwia im zetknięcie się z innym systemem pracy i biznesowym środowiskiem. Mają okazję poznać różne modele organizacyjne, technologie i metody pracy, co poszerza ich horyzonty i kształtuje elastyczność w adaptacji do nowych sytuacji. Uczestnictwo w międzynarodowym stażu pozwala również nawiązać kontakty z profesjonalistami i ekspertami w danej branży, co może otworzyć drzwi do przyszłych możliwości kariery.

Nasze projekty

Rok szkolny 2023/2024

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie otrzymało po raz kolejny dofinansowanie w ramach przyznanej akredytacji Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Kwota dofinansowania wynosi 52939 EUR, a projekt będzie realizowany od 1 czerwca 2023 do 31 sierpnia 2024 roku.

Staż zagraniczny po raz kolejny pozwoli uczestnikom na zdobycie nowych umiejętności, rozwinięcie kompetencji zawodowych oraz nawiązanie kontaktów międzynarodowych, które mogą zaowocować przyszłymi możliwościami zatrudnienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

Dowiedz się więcej

Rok szkolny 2022/2023

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie otrzymało dofinansowanie w ramach przyznanej akredytacji Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Kwota dofinansowania wynosi 54082 EUR, a projekt będzie realizowany od 1 czerwca 2022 do 31 sierpnia 2023 roku.

W ramach tego projektu, uczniowie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie będą mieli możliwość uczestnictwa w zagranicznych stażach zawodowych. Dzięki temu będą mieli okazję zdobyć praktyczne umiejętności w międzynarodowym środowisku, poznać różne kultury i sposoby pracy, a także nawiązać kontakty zawodowe na arenie międzynarodowej. Udział w stażach zagranicznych umożliwi uczniom wzbogacenie swojego CV i zwiększenie atrakcyjności dla potencjalnych pracodawców. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Dowiedz się więcej