Erasmus+ otwiera przed Tobą fascynujący świat zagranicznych staży, gdzie możliwości są nieograniczone. Odkryj nowe horyzonty, zdobądź cenne umiejętności i rozwijaj swoją karierę na międzynarodowej arenie.

Włącz się do programu Erasmus+ i przekonaj się, jak zagraniczny staż może kompletnie odmienić Twoją przyszłość zawodową!

Wybór uczestników

Krok 1

Wyślij zgłoszenie do projektu

Kliknij w poniższy link i uzupełnij pola w formularzu

LINK DO FORMULARZA

REGULAMIN REKRUTACJI

Krok 2

Wykonaj test językowy

Wypełnij test ze znajomości języka angielskiego, niezbędny do procesu rekrutacji. Kliknij w poniższy link i uzupełnij test

LINK DO TESTU

Krok 3

Przygotowanie przed wyjazdem

Osoby zakwalifikowane wezmą udział w obowiązkowym przygotowaniu językowym, międzykulturowym oraz organizacyjnym, niezbędnym do uczestnictwa w mobilności 

Krok 4

Staż zagraniczny

Osoby, które odbyły przygotowanie przed wyjazdem zrealizują zagraniczny staż zawodowy

Przygotowanie do wyjazdu

1. Przygotowanie językowe

Jednym z kluczowych elementów udanego pobytu za granicą jest umiejętność komunikacji w języku angielskim, który jest często używany jako język międzynarodowy oraz poznanie języka kraju, do którego się wybierasz. Dlatego obowiązkowo w ramach programu Erasmus+ przeprowadzone zostanie szkolenie z języka angielskiego i języka urzędowego kraju, w którym odbędziesz staż. Ma to na celu poprawę  Twoich umiejętności językowych i przygotowanie do skutecznej komunikacji w miejscu pracy oraz w życiu codziennym. Niezależnie od Twojego obecnego poziomu znajomości języka, zapewniamy spersonalizowane podejście i wsparcie.

2. Przygotowanie międzykulturowe

Rozumienie i szacunek dla innych kultur są kluczowe podczas przebywania za granicą. Szkolenie w ramach przygotowania międzykulturowego ma na celu przygotować Cię na spotkanie z nowym otoczeniem i różnymi tradycjami. Pomoże Ci poznać kulturę i obyczaje kraju docelowego. Będziesz miał/a okazję dowiedzieć się więcej o lokalnej historii, sztuce, kuchni i innych aspektach życia codziennego. Dzięki temu przygotowaniu będziesz lepiej zorientowany/a w temacie lokalnej społeczności i bardziej otwarty/a na nowe doświadczenia.

3. Przygotowanie pedagogiczne

Przed wyjazdem organizujemy przygotowanie pedagogiczne, na którym omawiamy wszelkie istotne informacje dotyczące Twojego pobytu zagranicznego. Dowiesz się o procedurach administracyjnych, ubezpieczeniach, zakwaterowaniu, miejscach pracy i innych praktycznych kwestiach.

Nauczymy Cię skutecznej komunikacji, współpracy i budowania relacji z innymi uczestnikami programu Erasmus+. Dzięki temu będziesz w stanie efektywnie współpracować, dzielić się pomysłami i osiągać wspólne cele.

Poznasz techniki identyfikowania źródeł konfliktów, negocjacji i budowania porozumienia. Dzięki temu będziesz w stanie skutecznie rozwiązywać problemy i utrzymywać harmonijną atmosferę w miejscu pracy.

Skupimy się na budowaniu Twojej odporności na stres, abyś mógł/mogła radzić sobie z wyzwaniami i presją związaną z pobytem za granicą. Dostarczymy Ci techniki zarządzania stresem, radzenia sobie z trudnościami i utrzymywania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Przygotujemy Cię, abyś mógł/mogła lepiej adaptować się do nowego środowiska, nawiązywać kontakty społeczne i cieszyć się pobytu na stażu przez cały okres trwania programu.

2022-1-PL01-KA121-VET-000061618

Projekt zrealizowany w ramach programu Erasmus+. W projekcie wzięło udział 23 uczniów z kierunków technik logistyk, technik pojazdów samochodowych i technik budownictwa. Staż zawodowy trwał 3 tygodnie.

Staże zagraniczne

Technik logistyk

W trakcie stażu zagranicznego, uczniowie z kierunku technik logistyk między innymi aktywnie  angażowali się w zadania związane z obsługą sprzętu i urządzeń techniki biurowej w kontekście logistyki. Praca codzienna polegała na opracowywaniu harmonogramu wykonania procesu transportowego, co wymagało precyzji i dokładności w planowaniu.

Ponadto, uczniowie ustalali progi rentowności firmy, co pozwalało na efektywne zarządzanie kosztami transportu. Dodatkowo, technik logistyk porządkował dokumenty transportowe oraz wystawiał faktury za usługi, co wymagało precyzyjności i znajomości procedur biurowych.
Uczniowie przygotowywali również korespondencję transportową, umożliwiając sprawne przekazywanie informacji i instrukcji między różnymi podmiotami zaangażowanymi w proces transportu.

Technik pojazdów samochodowych

Uczniowie kształcący się w kierunku technik pojazdów samochodowych wykowywali m. in. praca związane z organizacją stanowiska diagnostycznego. Na co dzień rozpoznawali i kwalifikowali uszkodzenia pojazdów oraz dokonywali doboru odpowiednich narzędzi i przyrządów pomiarowych do prac obsługowo-naprawczych.

Co więcej, trakcie stażu uczniowie nabywali praktyczne umiejętności w określaniu stanu technicznego pojazdów i ich podzespołów. Dzięki temu zdobywali wiedzę pozwalającą na diagnozowanie problemów i podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.

Zadania te wiązały się również z poznawaniem zasad kalkulacji kosztów napraw, co pozwoliło uczniom na lepsze zrozumienie aspektów ekonomicznych związanych z prowadzeniem napraw pojazdów.

Technik budownictwa

Podczas stażu zagranicznego, uczniowie z kierunku technik budownictwa zaangażowali się między innymi w różnorodne zadania związane z określeniem stanu technicznego wyposażenia hotelu. W praktyce uczestniczyli w renowacji mebli oraz dokonywali napraw w pokojach hotelowych, co pozwoliło mu rozwijać praktyczne umiejętności związane z konserwacją i naprawami budowlanymi.

Dodatkowo, odpowiedzialni byli za konserwację systemów rynnowych, co pozwoliło im na zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie utrzymania infrastruktury hotelu w dobrym stanie technicznym. Obsługa narzędzi i maszyn była integralną częścią codziennej pracy, co pozwoliło im na zdobycie praktycznych umiejętności obsługi niezbędnych narzędzi i urządzeń budowlanych.

Zajęcia językowe

Program kulturowo - poznawczy

Program edukacji ekologicznej

Podczas stażu za granicą, uczniowie mieli okazję poznać tajniki kuchni zero-waste. Zostały im zaprezentowane praktyki minimalizowania marnowania żywności oraz wykorzystywania składników w sposób kreatywny i zrównoważony.

Pod okiem doświadczonego szefa hotelowej kuchni, uczniowie odkryli, jak można przekształcać resztki półproduktów i pozostałości w smaczne, innowacyjne dania. Poznali metody wykorzystywania składników w całości, minimalizując generowane odpady i dając nowe życie produktom.

Podczas posiłków przygotowywanych przez siebie pod czujnym okiem szefa kuchni, uczniowie doświadczyli, że nawet najmniejsze zmiany w podejściu do gotowania mogą mieć znaczący wpływ na redukcję marnowania żywności oraz promowanie zrównoważonej konsumpcji.

Wideo

Uzyskane rezultaty

W wyniku zrealizowanej mobilności zagranicznej, 23 uczniów naszej placówki osiągnęło znaczący postęp w dziedzinie umiejętności językowych oraz interpersonalnych. Ich zaangażowanie w międzynarodowe doświadczenie pozwoliło im w praktyce doskonalić kompetencje komunikacyjne w języku obcym, co zaowocowało pewnością w posługiwaniu się nim w różnorodnych sytuacjach. Ponadto, współpraca w zróżnicowanym środowisku pracy za granicą przyczyniła się do rozbudowania umiejętności interpersonalnych, takich jak adaptacja do nowych kontekstów, efektywna komunikacja międzykulturowa oraz zdolność pracy w zespole o wieloetnicznym i wielojęzycznym składzie. To osiągnięcie potwierdza nasz wysiłek w kształceniu uczniów jako globalnych obywateli gotowych stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata.

Z zastosowaniem dodatkowego wsparcia i mobilności zawodowej, 23 uczniów uzyskało pogłębioną wiedzę w obszarze ochrony środowiska, przyczyniając się jednocześnie do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej. To osiągnięcie nie tylko świadczy o ich zainteresowaniu tematyką zrównoważonego rozwoju, ale również potwierdza efektywność naszych działań edukacyjnych w promowaniu odpowiedzialnego podejścia do ochrony środowiska oraz inspirującego kolejne pokolenia do aktywnego zaangażowania w tej ważnej kwestii.

Dzięki udziałowi w zagranicznych stażach, 23 uczniów zdobyło cenne doświadczenie zawodowe, które stanowi istotny dodatek do ich kształcenia. Ta praktyka nie tylko pozwoliła im rozwinąć umiejętności specjalistyczne w realnym środowisku pracy, ale również otworzyła nowe perspektywy i inspiracje. Praktyczne wyzwania, z którymi się zmierzyli, wzmocniły ich kompetencje zawodowe oraz zapewniły głębsze zrozumienie branżowych procesów i standardów. To wyjątkowe osiągnięcie stanowi ważny krok w kierunku profesjonalnego rozwoju tych młodych adeptów zawodu.

Dzięki przeprowadzonemu stażowi, 23 uczniów zdobyło nową, cenną wiedzę z zakresu wykorzystania narzędzi ICT. To doświadczenie umożliwiło im zgłębienie praktycznych aspektów technologii informatycznych oraz poznanie ich zastosowań w realnych sytuacjach zawodowych. Uczestnictwo w projekcie stażowym wpłynęło na poszerzenie ich umiejętności cyfrowych oraz przygotowało ich lepiej do wyzwań współczesnego świata pracy, gdzie umiejętność obsługi narzędzi ICT jest niezbędna.