Odkryj świat, zmieniaj siebie
Erasmus+ czeka na Ciebie!

Wybór uczestników

Rozpoczęła się rekrutacja do programu Erasmus+! Jeśli chcesz wziąć udział, możesz zarejestrować się online za pomocą formularza na naszej stronie lub osobiście w sekretariacie szkoły. Wszelkie dodatkowe informacje udziela sekretariat szkolny. Nie przegap okazji, aby doświadczyć międzynarodowego programu edukacyjnego!

Wybór uczestników

Krok 1. Zgłoszenie do projektu

Kliknij poniżej i wypełnij formularz zgłoszeniowy w celu rekrutacji (rekrutacja zakończona).

Krok 2. Wykonaj test językowy

Każdy uczestnik przez mobilnością musi wykonać obowiązkowy test z języka angielskiego. Kliknij poniżej i wypełnij test.

WAŻNE! Link do testu aktywny jest do 05.09.2023 r.

Krok 3. Przygotowanie przedwyjazdowe

Każdy zakwalifikowany uczestnik przed wyjazdem na staż zagraniczny musi obowiązkowo przejść przygotowanie językowe, kulturowe oraz pedagogiczne.
Więcej szczegółów tutaj.

Krok 3. Staż zagraniczny

Po przejściu przez wszystkie etapy uczestnik przystąpi do realizacji zagranicznego stażu zawodowego.

Przygotowanie przedwyjazdowe

1. Przygotowanie językowe

W ramach programu Erasmus+ zaplanowane jest obowiązkowe przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego oraz oficjalnego języka kraju, w którym odbędzie się Twój staż. Celem tego działania jest podniesienie Twoich umiejętności językowych i przygotowanie do efektywnej komunikacji zarówno w środowisku zawodowym, jak i w życiu codziennym. Niezależnie od aktualnego poziomu Twojej znajomości języka, zapewniamy spersonalizowane podejście oraz wsparcie, abyś mógł skutecznie przyswajać umiejętności językowe.

2. Przygotowanie międzykulturowe

Szkolenie w ramach przygotowania międzykulturowego ma na celu wyposażenie Cię w umiejętności potrzebne do skonfrontowania się z nowym środowiskiem i różnorodnymi tradycjami. To wsparcie pozwoli Ci na zgłębienie kultury i obyczajów kraju docelowego, a także zdobycie podstawowej wiedzy na jego temat. Będziesz miał/a szansę zgłębić lokalną historię, sztukę, kuchnię i inne aspekty życia codziennego. To specjalne przygotowanie pozwoli Ci na lepsze zrozumienie miejscowej społeczności oraz będzie sprzyjać większej otwartości na nowe doświadczenia.

3. Przygotowanie pedagogiczne

Przed wyjazdem organizujemy dedykowane szkolenie pedagogiczne, podczas którego omówimy wszelkie istotne aspekty związane z Twoim planowanym pobytem zagranicznym. Otrzymasz kompleksowe informacje dotyczące procedur administracyjnych, ubezpieczeń, zakwaterowania, miejsc pracy oraz innych istotnych kwestii.

Będziesz zdobywać umiejętności efektywnej komunikacji, skutecznej współpracy oraz budowania relacji z innymi uczestnikami programu Erasmus+. Dzięki tym umiejętnościom będziesz w stanie sprawnie pracować w zespole, wymieniać się pomysłami oraz osiągać wspólne cele.

Nauczysz się identyfikować potencjalne źródła konfliktów, prowadzić negocjacje i osiągać porozumienie. Pozyskane umiejętności pozwolą Ci efektywnie rozwiązywać problemy i tworzyć harmonijną atmosferę w miejscu pracy.

Skoncentrujemy się na rozwijaniu Twojej odporności na stres, abyś był/a w stanie skutecznie radzić sobie z wyzwaniami i presją związaną z pobytem za granicą. Przedstawimy Ci praktyczne techniki zarządzania stresem, radzenia sobie z trudnościami oraz utrzymywania równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Zapewnimy Ci również narzędzia do lepszej adaptacji do nowego środowiska, nawiązywania relacji społecznych oraz czerpania radości z okresu trwania Twojego stażu w ramach programu Erasmus+.

2023-1-PL01-KA121-VET-000130299

Projekt zrealizowany w ramach programu Erasmus+. W projekcie wzięło udział 17 uczniów kształcących się w kierunku technik logistyk. Staż zawodowy trwał 3 tygodnie. Mobilność odbyła się w miejscowości Tolo na półwyspie Peloponez, w słonecznej Grecji.

Realizacja


Podczas stażu uczniowie technik logistyk zdobywali praktyczne doświadczenie m. in. w planowaniu rezerwacji dla grup turystycznych, harmonogramowaniu transportu, analizie tras, oraz organizacji przewozu ładunków. Odpowiadali również za zarządzanie flotą pojazdów, rezerwacje, analizę kosztów i kalkulację kosztów dla grup turystycznych.

Ponadto, w trakcie stażu uczyli się weryfikacji dokumentów podróży, dokumentów transportowych oraz komunikacji z dostawcami usług turystycznych. To praktyczne doświadczenie pozwoliło im rozwijnąć umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w obszarze logistyki turystycznej.

Dodatkowo, realizowali zadania obejmujące analizę istniejącej infrastruktury portu, identyfikację obszarów wymagających ulepszeń, oraz tworzenie planów rozwoju.

Aktywnie angażowali się w ocenę obciążenia portu, proponując rozwiązania mające na celu zwiększenie jego wydajności.  

Wsparcie językowe

Podczas stażu zagranicznego uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach z języka angielskiego branżowego. Ponadto, zorganizowano lekcje z języka greckiego z native speakerem, skupiające się głównie na podstawach porozumiewania się w mowie. Dzięki temu uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności językowe, które były niezbędne do efektywnej komunikacji w różnych sytuacjach zawodowych oraz codziennych.

Program kulturowy

Podczas stażu, uczniowie mieli okazję uczestniczyć w programie kulturowym, poznając wyjątkowe historyczne miejsca Grecji. Ich trasa obejmowała wizytę w Sanktarium Epidavros wraz z niesamowitym teatrem, zwiedzanie Starożytnych Myken, Akrokoryntu, a także zanurzenie się w historię podczas zwiedzania Partenonu w Atenach.

Program ekologiczny

Podczas stażu zagranicznego, uczniowie brali udział w akcji "sprzątanie świata", oczyszczając okolicę z odpadów plastikowych. Zebrane odpady zostały następnie poddane recyklingowi w specjalnej maszynie. Przebieg programu został uwieczniony w materiale wideo z tej mobilności, podkreślając znaczenie działań ekologicznych oraz edukacyjnych uczestników.

Wideo z mobilności

Uzyskane rezultaty

Kompetencje zawodowe

17 uczniów zwiększyło swoje kompetencje zawodowe dzięki zrealizowanemu stażowi. Umożliwiło im to zdobycie praktycznego doświadczenia oraz teoretycznych umiejętności potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w swoim wybranym zawodzie.

Kompetencje językowe

Staż zagraniczny daje szansę doskonalenia języka obcego w autentycznym środowisku. Dzięki temu, 17 uczniów zwiększyło umiejętność komunikacji w danym języku, wpływając pozytywnie na ich otwartość kulturową i zrozumienie różnorodności.

Kompetencje ekologiczne

Dzięki odpowiednim programom edukacyjnym i działaniom środowiskowym, 17 uczniów zyskało głębszą wiedzę na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju. Umożliwiło im to lepsze rozumienie wpływu ludzkości na środowisko oraz zachęciło do podejmowania świadomych decyzji mających na celu ochronę planety.

Kompetencje interpersonalne

17 uczniów rozwinęło swoje kompetencje interpersonalne. Dzięki zrealizowanej mobilności zyskali umiejętność efektywnej komunikacji, pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów oraz budowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi.