Odkryj świat, zmieniaj siebie
Erasmus+ czeka na Ciebie!

Wybór uczestników

Krok 1. Zgłoszenie do projektu

Kliknij poniżej i wypełnij formularz zgłoszeniowy w celu rekrutacji (rekrutacja zakończona).

Krok 2. Wykonaj test językowy

Każdy uczestnik przez mobilnością musi wykonać obowiązkowy test z języka angielskiego. Kliknij poniżej i wypełnij test.

WAŻNE! Link do testu aktywny jest do 05.09.2023 r.

Krok 3. Przygotowanie przedwyjazdowe

Każdy zakwalifikowany uczestnik przed wyjazdem na staż zagraniczny musi obowiązkowo przejść przygotowanie językowe, kulturowe oraz pedagogiczne.
Więcej szczegółów tutaj.

Krok 3. Staż zagraniczny

Po przejściu przez wszystkie etapy uczestnik przystąpi do realizacji zagranicznego stażu zawodowego.

Przygotowanie przedwyjazdowe

1. Przygotowanie językowe

W ramach programu Erasmus+ zaplanowane jest obowiązkowe przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego oraz oficjalnego języka kraju, w którym odbędzie się Twój staż. Celem tego działania jest podniesienie Twoich umiejętności językowych i przygotowanie do efektywnej komunikacji zarówno w środowisku zawodowym, jak i w życiu codziennym. Niezależnie od aktualnego poziomu Twojej znajomości języka, zapewniamy spersonalizowane podejście oraz wsparcie, abyś mógł skutecznie przyswajać umiejętności językowe.

2. Przygotowanie międzykulturowe

Szkolenie w ramach przygotowania międzykulturowego ma na celu wyposażenie Cię w umiejętności potrzebne do skonfrontowania się z nowym środowiskiem i różnorodnymi tradycjami. To wsparcie pozwoli Ci na zgłębienie kultury i obyczajów kraju docelowego, a także zdobycie podstawowej wiedzy na jego temat. Będziesz miał/a szansę zgłębić lokalną historię, sztukę, kuchnię i inne aspekty życia codziennego. To specjalne przygotowanie pozwoli Ci na lepsze zrozumienie miejscowej społeczności oraz będzie sprzyjać większej otwartości na nowe doświadczenia.

3. Przygotowanie pedagogiczne

Przed wyjazdem organizujemy dedykowane szkolenie pedagogiczne, podczas którego omówimy wszelkie istotne aspekty związane z Twoim planowanym pobytem zagranicznym. Otrzymasz kompleksowe informacje dotyczące procedur administracyjnych, ubezpieczeń, zakwaterowania, miejsc pracy oraz innych istotnych kwestii.

Będziesz zdobywać umiejętności efektywnej komunikacji, skutecznej współpracy oraz budowania relacji z innymi uczestnikami programu Erasmus+. Dzięki tym umiejętnościom będziesz w stanie sprawnie pracować w zespole, wymieniać się pomysłami oraz osiągać wspólne cele.

Nauczysz się identyfikować potencjalne źródła konfliktów, prowadzić negocjacje i osiągać porozumienie. Pozyskane umiejętności pozwolą Ci efektywnie rozwiązywać problemy i tworzyć harmonijną atmosferę w miejscu pracy.

Skoncentrujemy się na rozwijaniu Twojej odporności na stres, abyś był/a w stanie skutecznie radzić sobie z wyzwaniami i presją związaną z pobytem za granicą. Przedstawimy Ci praktyczne techniki zarządzania stresem, radzenia sobie z trudnościami oraz utrzymywania równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Zapewnimy Ci również narzędzia do lepszej adaptacji do nowego środowiska, nawiązywania relacji społecznych oraz czerpania radości z okresu trwania Twojego stażu w ramach programu Erasmus+.